Jag har klarat en kurs i robotutveckling!

UiPath Academy Diploma

Jag ha just avslutat en kurs i RPA och fått ett snyggt diplom!

RPA är ett hett begrepp just nu. Det står för Robotic Process Automation och kan beskrivas som administrativa robotar, eller som en avancerad klipp- och klistra-maskin, eller som ett Excel-makro som klarar av så mycket mer än Excel.

På många arbetsplatser görs mycket manuellt, repetitivt och kanske också tråkigt arbete som skulle kunna göras av maskiner istället. UiPath är ett av många verktyg, där man kan ”spela in” och redigera en sekvens av klick och tangentbordstryckningar, och på så vis automatisera uppgifter.

Jag har nu klarat av den inledande kursen i UiPath RPA Academy. Vi har även på Knowit Uppsala några krokar ute för att få göra några pilotprojekt. Det kan bli kul!

Fuskare kan avslöjas av artificiell intelligens

Det skulle vara billigare och mer rättssäkert att använda AI för att avslöja fusk och ekonomisk brottslighet, än att – som det är planerat – inrätta en ny myndighet för det. Det säger i alla fall Per Wallentin, VD för Knowit, i en artikel i Göteborgsposten. Knowit är företaget jag för övrigt jobbar för.

Till och med är det kanske bättre för den personliga integriteten än att låta människor hantera uppgifterna, menar Per Wallentin.

Mer i detalj hur det skulle fungera gå han inte in på i artikeln, och det skulle naturligtvis vara intressant att läsa om.

Artificiell intelligens kan lösa statliga utbetalningar både billigare och mer effektivt än en ny myndighet som regeringen planerar att inrätta för att stävja fusk och ekonomisk brottslighet, skriver Per Wallentin, Knowit.

Källa: AI avslöjar fuskare effektivare än ny myndighet