En biologisk processor från Skåne

Kapaciteten i våra processorer fördubblas var 18:e månad. Det är en observation som kallas Moores lag, efter Gordon Moore som bland annat var med och grundade Intel.

Tekniken har varierat genom årtiondena, från mekanik till reläer, vidare till radiorör, transistorer och därefter microchip. När varje teknik börjat nå sin gräns, har en ny teknik tagit vid, och Moores lag har upprätthållits.

Nu börjar kiseltekniken nå sin gräns. Men det forskas på både kvantteknik och biologiska processorer. Bland annat i Lund: